Log in Registreren

Wetten en regels

Wetten en regels

Er bestaan wetten en regels voor vrijwilligers en hun organisaties. Het thema wetten en regels op deze website geeft inzicht in een aantal zaken rond wet en regelgeving. Klik hier voor meer informatie over wet en regelgeving

Vergoedingen

Organisaties die met vrijwilligers werken mogen zelf beslissen of zij een onkosten- en/of reiskostenvergoeding geven. Veel organisaties hanteren het principe dat vrijwilligers zelf geen kosten hoeven te maken. Klik hier voor meer informatie over vergoedingen.

Uitkering en vrijwilligerswerk

Mensen met een uitkering mogen in principe vrijwilligerswerk doen. Maar voor de overheid heeft betaald werk heeft altijd voorrang op vrijwilligerswerk. Voor veruit de meeste uitkeringen geldt bovendien dat het vrijwilligerswerk gemeld moet worden bij de verantwoordelijke uitkeringsinstantie.
Voor veel gestelde vragen over sociale uitkeringen en vrijwilligerswerk klik hier.

Verklaring omtrent gedrag

Voor medewerkers en vrijwilligers die werken in de sectoren zorg en welzijn is in de Wet Justitiële Gegevens een regeling opgenomen rond de Verklaring omtrent het gedrag. Werkgevers in de sectoren zorg en welzijn kunnen hier om vragen als medewerkers werken met kwetsbare doelgroepen, bijvoorbeeld: lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten, senioren, (ernstig) zieken, kinderen en jongeren. Ook vrijwilligers die werken met kwetsbare doelgroepen hebben soms een verklaring omtrent het gedrag nodig. De verklaring is aan te vragen bij de gemeente.  Zie hier voor meer informatie

Verzekeringen

De gemeente IJsselstein  hecht belang aan een goede ondersteuning voor haar vrijwilligers en heeft daarom via een collectieve verzekering voor vrijwilligers afgesloten. De gemeente wil vrijwilligers hiermee een extra handje helpen zodat zij beschermd en onbezorgd hun werk kunnen uitvoeren. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij Ruud de Vries van de gemeente 030-6861727. Per mail mag uiteraard ook op r.de.vries@ijsselstein.nl of info@ijsselstein.nl.