Log in Registreren

Wetten en regels

Wetten en regels

Er bestaan wetten en regels voor vrijwilligers en hun organisaties. Op de website van het NOV, vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk, vind je informatie over wet en regelgeving.

 

Privacy

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Alle vrijwilligersorganisaties moeten nadenken over welke persoonsgegevens van vrijwilligers, leden, deelnemers en cliënten ze bewaren en hoe ze die beveiligen. De wet kent drie belangrijke thema’s: organisaties moeten nadenken over welke persoonsinformatie ze bewaren en hoe ze de persoonsinformatie beschermen. Ook dienen ze datalekken te melden.
Kijk hier voor meer informatie

Vergoedingen

Maatschappelijke organisaties mogen een vrijwilligersvergoeding geven aan vrijwilligers. De vergoeding kan bestaan uit een reiskostenvergoeding en/of een onkostenvergoeding. Deze vergoeding is niet verplicht. Bovendien hebben veel vrijwilligersorganisaties onvoldoende middelen om alle onkosten te vergoeden. Van belang is om vooraf met de vrijwilliger te bespreken of onkosten worden vergoed en zo ja, welke dat zijn.
Klik hier voor meer informatie over vergoedingen voor vrijwilligers.

Verzekeringen

De gemeente IJsselstein  hecht belang aan een goede ondersteuning voor haar vrijwilligers en heeft daarom via een collectieve verzekering voor vrijwilligers afgesloten. De gemeente wil vrijwilligers hiermee een extra handje helpen zodat zij beschermd en onbezorgd hun werk kunnen uitvoeren. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij Ruud de Vries van de gemeente 030-6861727. Per mail mag uiteraard ook op r.de.vries@ijsselstein.nl of info@ijsselstein.nl.

Uitkering en vrijwilligerswerk

Klik hier voor meer informatie over uitkeringen en informatieplicht.

Verklaring omtrent gedrag

Voor medewerkers en vrijwilligers die werken in de sectoren zorg en welzijn is in de Wet Justitiële Gegevens een regeling opgenomen rond de Verklaring omtrent het gedrag. Werkgevers in de sectoren zorg en welzijn kunnen hier om vragen als medewerkers werken met kwetsbare doelgroepen. Klik hier voor meer informatie over VOG, Verklaring omtrent gedrag