Log in Registreren

Tips voor organisaties

Tips voor organisaties

Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligers, organisaties en de wereld veranderen in hoog tempo. Daardoor is er vaak behoefte aan regels en afspraken over het vrijwilligerswerk.
Wat verwachten we van elkaar ?  Hoe is het geregeld ?  Wat zijn rechten en plichten ? Zaken die benoemd, dan wel vastgelegd dienen te worden.
Ben je vrijwilligersbeleid aan het maken of wil je eens testen hoe het vrijwilligersbeleid en -management in jouw organisatie geregeld is? Kijk dan hier voor meer informatie over vrijwilligersbeleid en management.

In Veilige Handen

Voorkom misbruik van minderjarigen binnen een vereniging of vrijwilligersorganisatie. Dat is de doelstelling van het project ‘In veilige handen’.
Inzet: minderjarigen écht veilig op de sport- of hobbyclub. In opdracht van het ministerie van Justitie ondersteunt Vereniging NOV vrijwilligersorganisaties bij het voorkomen van en adequaat omgaan met seksueel misbruik. Vereniging NOV werkt hiervoor in een taakgroep samen met MOVISIE, NOC*NSF en Scouting Nederland. Meer informatie is te vinden op: www.inveiligehanden.nl