Log in Registreren
Terug naar het overzicht
Stuurlui BV
  • Adresgegevens organisatie
  • straat
  • postcode woonplaats

Regiocoördinator voor de regio IJsselstein en Lopik

Hulpverlening | Verstandelijk beperkten | Gemeente IJsselstein
Korte omschrijving

Doel van de functie regiocoördinator is om de vrijwilligers die als mentor actief zijn in een regio, te ondersteunen en er zo aan bij te dragen dat het mentorschap wordt uitgevoerd volgens de wet en andere geldende richtlijnen zoals de gedragscode en kwaliteitsrichtlijnen ‘Goed mentorschap’. Op deze manier draagt de regiocoördinator bij aan het vergroten van de slagkracht en kwaliteit van MMN.

Activiteit

Taakgebieden a. Kerntaken – contactpersoon en vraagbaak voor de mentoren binnen eigen werkgebied: beantwoorden van vragen, waar mogelijk meedenken in oplossingen op verzoek en op eigen initiatief op de hoogte gehouden worden van de uitvoering van het mentorschap (in grote lijnen) en jaarlijkse evaluatie van het mentorschap (o.a. middels de jaarrapportage naar de rechtbank). Ondersteuning bieden en waar nodig begeleiding inzetten van en door collega mentoren; – De regiocoördinator inventariseert bij mentoren aan welke kennis behoefte is om het mentorschap goed uit te oefenen, draagt dit over aan de coördinator voor deskundigheidsbevordering. – het organiseren en plannen van periodieke regiobijeenkomsten/ intervisiebijeenkomsten voor uitwisseling van ervaringen, vragen , thema’s en intervisie voor mentoren binnen de regio. – Koppelings(voortgangs) gesprek voeren op locatie met mentor, verantwoordelijke zorgverlener en cliënt (indien mogelijk) . Concrete afspraken maken omtrent wederzijde verwachtingen en invulling van mentorschap (Mentorschap plan als uitgangspunt). b. Contacten De regiocoördinator onderhoudt contacten met: – Mentoren in eigen regio voor begeleiding, ondersteuning en advies. – Zorgverlener en cliënt ( introductie tijdens koppelings gesprek) – Deelname aan regiocoördinator overleggen (per kwartaal) met coördinatoren (en desgewenst met directeur) over de eigen werkzaamheden en om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen die voor het werk van de regiocoördinator relevant zijn. – Collega-regiocoördinatoren over het eigen werk, voor intervisie en overleg. c. Ondersteunende processen – minimaal jaarlijks vastleggen bijhouden van rapportage t.b.v. het functioneren en de geboden ondersteuning in het Dossier middels een jaar evaluatie gesprek of contact – na rapportage aan de rechtbank. – Indien de regiocoördinator zou signaleren dat een mentor niet voldoende zou functioneren meldt hij/ zij dit bij de coördinator.

Verwachting

Plaats in de organisatie De regiocoördinator ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de coördinator.

Functie-eisen

Functie-eisen – Sociale en communicatieve vaardigheden – Begeleidende, coachende en ondersteunende vaardigheden – Enthousiasmerend en motiverend – In staat om op afstand aan te sturen – In staat zijn vrijwilligers vrij te laten om op hun eigen manier het mentorschap uit te voeren en er tegelijk voor te zorgen dat de uitvoering past binnen de kaders van wet, gedragscode en ‘Goed mentorschap’ – Zelfstandig kunnen werken en leiding kunnen ontvangen – Kunnen werken met computer (mail, tekstverwerking, Excell) en het Dossier. – In bezit van computer met internetverbinding en bereid deze te gebruiken voor het werk als regiocoördinator – Tijd flexibel kunnen indelen, in staat werkzaamheden zelf te plannen Pré – Ervaring als mentor of met mentorschap (binnen MMN) – Ervaring in of kennis over de zorgsector – Ervaring met het werken met vrijwilligers Tijdsbesteding: Gemiddeld vraagt de functie van regiocoördinator 4 uur per week. Arbeidsvoorwaarden De regiocoördinator is een vrijwilliger. Zijn/ haar onkosten worden vergoed middels een vaste jaarlijkse onkostenvergoeding van €500,-. Deze zal per kwartaal worden uitbetaald. MMN en de regiocoördinator gaan een overeenkomst aan waarin de overige voorwaarden worden vastgelegd. Eén keer per jaar zal een functioneringsgesprek plaatsvinden.

Contactpersoon

Praktische informatie

Categorie
Hulpverlening
Doelgroep
Verstandelijk beperkten
Plaats
Gemeente IJsselstein
Voor maatjes?
Nee
Dag
Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag, Zaterdag,
Startdatum
16-02-2022
Terug naar het overzicht

Reageren op een vacature

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.