Log in Registreren
Terug naar het overzicht
Stichting Leergeld IJsselstein
  • Adresgegevens organisatie
  • Libra 9
  • 3402 HA IJsselstein

Coördinator

Hulpverlening, Welzijn | Kinderen, Jongeren | Gemeente IJsselstein
Korte omschrijving

De coördinator is de verbindingsschakel tussen het bestuur en de(overige) vrijwilligers van de stichting. Het is de bedoeling om een tijd met de huidige coördinator samen te werken.

Activiteit

Regelt de dagelijkse activiteiten van de stichting.
• Bereid om ca. 16 uur per week met een flexibele invulling daarvan te werken voor Leergeld IJsselstein
• Is verantwoordelijk voor een goede afwikkeling van alle aanvragen, informatieve vragen en administratieve afhandelingen.
• Neemt deel aan de aan de bestuursvergadering, en doet daar verslag van de voortgang van de dagelijkse werkzaamheden van de stichting.
• Werkt samen met 2 intermediairs.
• Coördineert de informatievoorziening op- en onderhoud van de website.
• Ontvangt jaarlijks een kleine vrijwilligersvergoeding voor de inzet voor Leergeld.

Verwachting

Wordt aangestuurd door het bestuur

Onderhoudt contacten met leveranciers, verenigingen, scholen en
coördinatoren en bestuur. Tevens de contacten met maatschappelijke organisaties, Gemeentelijke instanties en een aantal Stichtingen Leergeld in de regio.

Functie-eisen

Het werk- en denkniveau van de coördinator is hbo-niveau.
• Kan zelfstandig werken aan de hand van de kaders zoals deze door het bestuur zijn vastgesteld. Daar waar zich situaties voordoen die niet passen binnen deze kaders, overlegt de coördinator met het bestuur. Hij doet voorstellen aan het bestuur tot aanpassing van de kaders en /of het verstrekkingenbeleid;
• Is communicatief en verbindend ingesteld;
• Beschikt over leidinggevende capaciteiten;
• Is eindverantwoordelijke voor het vaststellen van aanvragen, het voeren van een goede administratie;
• Beschikt over de kwaliteit om te kunnen delegeren;
• Heeft een slagvaardige en oplossingsgerichte werkhouding;
• Heeft affiniteit met armoedebestrijding;

Contactpersoon

Praktische informatie

Categorie
Hulpverlening, Welzijn
Doelgroep
Kinderen, Jongeren
Plaats
Gemeente IJsselstein
Dag
Maandag, Donderdag,
Startdatum
10-03-2022
Terug naar het overzicht

Reageren op een vacature