Log in Registreren

Duurzaam Lopikerwaard

Het optreden als regisseur, aanjager, ondersteuner en initiator tussen gemeente, particulieren en bedrijven om een beweging op gang te brengen ten einde het transitieproces van verduurzaming in de Lopikerwaard versneld te realiseren.

Het verrichten van alle handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De Stichting stelt zich tot doel inwoners en bedrijven, maar ook de gemeentelijke organisaties in de Lopikerwaard te informeren en te stimuleren op alle thema’s die bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van onze dorpen. Die zoektocht naar ander gedrag en innovatieve techniek biedt aan ieder van ons iedere dag kansen om bewust duurzame keuzes te maken. We bieden een platform zodat initiatieven verbonden worden en elkaar versterken. Werken aan een duurzame toekomst is inspirerend, urgent, maar ook leuk en boeiend.

De Stichting wil partner zijn voor burgers en bedrijven, op weg naar een duurzame manier van werken en leven. Samen werken we aan thema’s zoals energie, afval, circulaire economie, sociale samenleving, energie neutraal wonen, werken en vervoeren, landbouw en lokaal/gezond voedsel, bereikbaar voor iedereen.

Belangrijkste activiteiten

Om de doelstelling te bereiken praten en schrijven we via zoveel mogelijk kanalen over wat die duurzame manieren van leven en werken dan kan zijn. We geven informatie over keuzes die gemaakt kunnen worden, over techniek die echte vooruitgang biedt zonder lasten af te wentelen op anderen ver weg of in de toekomst en over gedrag dat helpt om verduurzaming mogelijk te maken. We proberen zichtbaar en toegankelijk te zijn.

We gaan daarom op zoek naar plekken waar al positieve energie zit voor duurzaamheid en waar we echt het verschil kunnen maken. Tijdens deze zoektocht verbinden we mensen en initiatieven met elkaar.

We zetten onze eigen energie in om duurzame ideeën en perspectieven verder te brengen. Bijvoorbeeld door ze in de schijnwerpers te zetten.

Vacatures

Meerdere functies bij Duurzaam Lopikerwaard: organiseren van activiteiten, marketing en communicatie, kennis over duurzaamheid overdragen,projecten plannen

Duurzaam Lopikerwaard
Belangenbehartiging, Informatie, Dienstverlening | Volwassenen | Gemeente Lopik

Mensen die mee willen helpen met het organiseren van activiteiten zoals bewonersavonden en de braderie. Mensen die kennis hebben van marketing en communicatie om input te geven voor de website/...

Lees meer over Meerdere functies bij Duurzaam Lopikerwaard: organiseren van activiteiten, marketing en communicatie, kennis over duurzaamheid overdragen,projecten plannen

Vrijwilliger Klusteam

Duurzaam Lopikerwaard
Informatie, Dienstverlening | Volwassenen | Gemeente Lopik, Lopik, Benschop, Lopikerkapel, Uitweg, Jaarsveld, Polsbroekerdam, Polsbroek, Cabauw, Willige Langerak

bij het verduurzamen van woningen. Functieprofiel Klusser (vrijwilliger) Wat doen de klussers? De klussers komen in teams van twee bij mensen thuis om allerlei kleine energiebesparende maatregelen uit te ...

Lees meer over Vrijwilliger Klusteam

Energiecoaches: Je vindt verduurzaming van huizen en van gemeente Lopik belangrijk?

Duurzaam Lopikerwaard
Belangenbehartiging, Informatie, Dienstverlening, Natuur & Milieu, Dieren | Volwassenen | Gemeente Lopik, Lopik, Benschop, Lopikerkapel, Uitweg, Jaarsveld, Polsbroekerdam, Polsbroek, Cabauw, Willige Langerak

Enthousiaste vrijwilliger(s) die energiecoach willen worden. Dat betekent dat je met enige regelmaat energiegesprekken van 1-2 uur voert bij mensen thuis in de gemeente Lopik. De groep van energiecoaches ...

Lees meer over Energiecoaches: Je vindt verduurzaming van huizen en van gemeente Lopik belangrijk?

Energieambassadeur

Duurzaam Lopikerwaard
Belangenbehartiging, Informatie, Dienstverlening | Volwassenen | Gemeente Lopik

Energieambassadeurs zijn bewoners/vrijwilligers die interesse hebben in energie besparen en duurzame energieopwekking en samen met hun buren duurzaam aan de slag willen. Ze geven gratis en onafhankelijk advies.

Lees meer over Energieambassadeur

Zwerfvuilambassadeurs

Duurzaam Lopikerwaard
Informatie, Dienstverlening | Gemeente Lopik, Lopik, Benschop, Lopikerkapel, Uitweg, Jaarsveld, Polsbroekerdam, Polsbroek, Cabauw, Willige Langerak

Dit is een initiatief van deelnemers aan de stichting Duurzaam Lopikerwaard uit gemeente Lopik. Zij ergeren zich aan het vele zwerfvuil op straat en willen daar iets aan doen. Zwerfvuilambassadeurs ...

Lees meer over Zwerfvuilambassadeurs