Log in Registreren
Terug naar het overzicht

Platform Volwaardig Burgerschap

Wat doet het Platform Volwaardig Burgerschap
Het Platform Volwaardig Burgerschap zet zich in de regio midden westelijk Utrecht in voor een inclusieve samenleving die voor alle mensen laagdrempelig en toegankelijk is en waarin men kan participeren. Het Platform legt zich toe op de gezamenlijke belangenbehartiging van en voor (O)GGZ patiënten en hun naasten in de regio midden westelijk Utrecht.

Belangrijkste activiteiten

Ambassadeurs van het Platform zetten zich in om het cliëntenperspectief onder de aandacht te brengen daar waar nodig waarbij de nadruk ligt op beleidsmakers op gemeentelijk niveau. Ambassadeurs hebben eigen ervaringen met kwetsbaarheid ( psychische, verslaving en/of sociaal maatschappelijke problematiek) en zijn in staat om op gemeentelijk niveau de belangen van onze achterban te behartigen.

Werkzaamheden van ambassadeurs
• Belangenbehartiging van de achterban op gemeentelijk niveau
• Voorlichting geven aan gemeentes over het leven met een kwetsbaarheid
• Deelnemen aan werkoverleggen / vergaderingen van het Platform

Vacatures

Ambassadeurs Platform Volwaardig Burgerschap

Platform Volwaardig Burgerschap
Gezondheidszorg | Volwassenen | Gemeente IJsselstein

Ambassadeurs van het Platform zetten zich in om het cliëntenperspectief onder de aandacht te brengen daar waar nodig waarbij de nadruk ligt op beleidsmakers op gemeentelijk niveau. Ambassadeurs hebben ...

Lees meer over Ambassadeurs Platform Volwaardig Burgerschap