Log in Registreren

Energie Cooperatie Lek en IJssel Stroom

nergie Coöperatie Lek en IJssel Stroom U.A. is een burgerinitiatief voor en door inwoners en bedrijven in de Lopikerwaard. In de Energie Coöperatie Lek en IJssel Stroom U.A. wordt samengewerkt door burgers en bedrijven uit de gemeenten Lopik, Montfoort, Oudewater en IJsselstein. Energie Coöperatie Lek en IJssel Stroom U.A. heeft geen winstoogmerk en streeft naar laagdrempelige mogelijkheden om samen duurzame energie op te wekken in lokale energieprojecten.

Belangrijkste activiteiten

We onderscheiden drie terreinen waarop we activiteiten ontwikkelen:

Lokale productie van duurzame energie (zelf, door de leden of in samenwerking met derden);
Voorlichting over energie: aan de leden of aan derden;
Beleidsbeïnvloeding ter bevordering van onze missie.

Vacatures

Projectleider / project-assistent

Energie Cooperatie Lek en IJssel Stroom
Belangenbehartiging, Informatie, Dienstverlening | Volwassenen | Gemeente IJsselstein, Gemeente Lopik

Met onze projecten en activiteiten richten wij ons op de gemeenten Montfoort, Lopik, Oudewater en IJsselstein. We werken hierbij samen met de lokale initiatieven, Duurzaam Montfoort, Energie Oudewater, Klimaatneutraal IJsselstein ...

Lees meer over Projectleider / project-assistent